Your search results

Όροι Χρήσης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. Η ΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ (LINK) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ.

Το κάθε μέλος που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται ή κάνει χρήση και περιεργάζεται τις πληροφορίες της ιστοσελίδας www.militaryhouses.gr , χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από αυτή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συγκατατίθεται με τους κατωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση οι παρόντες όροι χρήσης βρίσκονται ως κείμενο ενιαίο και λεπτομερές σε εμφανή χώρο κατά την εγγραφή των μελών στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Το μέλος της ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούται να διαβάσει τους παρόντες όρους χρήσης και να τους αποδεχθεί με σαφή θετική ενέργειά του προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του και η κατάρτιση του προφίλ του με σκοπό τη διαχείριση των ακινήτων του αλλά και τη περιήγησή του. Σε διαφορετική περίπτωση ο μηχανισμός θα αποτρέπει την είσοδο του μέλους στις συγκεκριμένες υπηρεσίες εφόσον δεν υπάρχει αποδοχή και ρητή συγκατάθεσή του.

Χαρακτήρας Ιστοσελίδας

Η παρούσα ιστοσελίδα ΔΕΝ αποσκοπεί στην ανάπτυξη εμπορικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από το χώρο των ακινήτων, αλλά αποσκοπεί στη δυνατότητα των μελών να εύρουν ακίνητο προς αγορά ή ενοικίαση στην περιοχή που επιθυμούν.  Αντιθέτως, η militaryhouses είναι ένας Οργανισμός, που έχει σαν κύριο έργο την ανεύρεση και προβολή ακινήτων με σκοπό μίσθωση ή πώληση τους για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και κάθε άλλης κοινωνικής ομάδας που πρόκειται να συμπεριληφθεί και να αποτελεί μέλος αυτής της κοινότητας, εξαιτίας των συχνών μετακινήσεων και μεταθέσεών των, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες τους, σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα. Η διαδικτυακή ιστοσελίδα λειτουργεί χωρίς μεσάζοντες, χωρίς καμία αμοιβή, τέλος ή συνδρομή για τα μέλη του, αποκλειστικά και μόνο προς εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών.

Η σελίδα αυτή δεν παρέχει σε καμία περίπτωση κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα υπηρεσίες ανεύρεσης ακινήτων. Διευκολύνει απλώς και μόνο τα μέλη της με σκοπό την ανεύρεση ακινήτου, χωρίς κόστος και χωρίς μεσάζοντες. Η συμμετοχή των μελών και κάποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της παρούσας ιστοσελίδας παρέχονται υπό την προϋπόθεση ότι τα μέλη κατέχουν και εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα του στρατιωτικού ή του υπηρετούντος στα Σώματα Ασφαλείας.

Η οποιαδήποτε αναφορά από την ιστοσελίδα ή τρίτους σε θέμα σχετικά με τη παρούσα ιστοσελίδα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα:

α) Ότι είναι μια γενική και σύντομη αναφορά έχοντας καθαρά χαρακτήρα διευκόλυνσης, στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας για εύρεση κατοικίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

β) Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ μεσίτη και πελάτη, δεν αποτελεί παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και δεν επιχειρείται κανενός είδους προσέλκυση και προσεταιρισμός υποψηφίων πελατών. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να επιλέξει εάν θα συμμετάσχει σε αυτή την υπηρεσία ή θα προσλάβει εξειδικευμένο επαγγελματία μεσίτη για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, στα νόμιμα πλαίσια και χωρίς να θίγονται πρόσωπα, θεσμοί και επαγγελματικές ομάδες. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα, θεσμοί και επαγγελματικές ομάδες η διαχείριση της ιστοσελίδας νομιμοποιείται να αποσύρει κάθε σχετική αναφορά και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και τα μέλη της ιστοσελίδες στα ειδικά πλαίσια επικοινωνίας ή να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@militaryhouses.gr, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους τέτοια συμπεριφορά άλλων μελών.

γ) Η ενημέρωση από αυτή τη σελίδα, το περιεχόμενό της, οι διασυνδέσεις της με τρίτες ιστοσελίδες ή πρόσωπα και οι πληροφορίες που μέσω αυτής θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, η οποία αξιολογείται πάντοτε στα πλαίσια του νόμου.

δ) Οι πληροφορίες, τα στοιχεία επικοινωνίας, η κατάσταση του ακινήτου, ο τρόπος διασύνδεσης του υποψηφίου ενοικιαστή με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν δίδονται με κανένα τρόπο στα πλαίσια επαγγελματικής σχέσης εντολής μεταξύ μεσίτη – πελάτη, χρησιμοποιούνται δε σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική ευθύνη του μέλους της ιστοσελίδας.

ε) Δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός των ανωτέρω πλαισίων πληροφοριών ή στοιχείων ή ακόμη και υπηρεσιών τρίτων επαγγελματιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα.  Όσα δε μέλη εγγράφονται με σκοπό να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, αυτομάτως αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τις προϋποθέσεις – όρους της παρούσης ιστοσελίδας άνευ άλλης διατύπωσης.

στ) Σχέση μεσίτη-πελάτη ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στη militaryhouses. Δεσμευτικές συμφωνίες παρέχονται μόνο κατόπιν αμοιβής σε επαγγελματίες μεσίτες, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μεσίτη – πελάτη.

ζ) Η ιστοσελίδα μας δεν θα σας ζητήσει ποτέ να καταρτίσετε ιδιωτικό συμφωνητικό (πλην της αποδοχής των παρόντων όρων).

Τα όποια μηνύματά σας στην επικοινωνία σας μαζί μας είναι εμπιστευτικά και απλώς εξυπηρετούν στην απάντηση από το άτομο στο οποίο απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια των μερών. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, παρακαλώ ελάτε σε επαφή αμέσως με τον αποστολέα και διαγράψτε αυτό το μήνυμα και οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά σας. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά. Ορισμένες σελίδες της ιστοσελίδας απαιτούν συνθηματικό για την ανάγνωσή τους. Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλούν κωδικοί για την ανάγνωσή τους. Οι κωδικοί είναι αποκλειστικής ατομικής χρήσης για να μην γίνεται κακή χρήση της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση του κωδικού σε τρίτο πρόσωπο πέραν από αυτό το οποίο αιτήθηκε την αποστολή του. Οι κωδικοί αφορούν προσωπικά το μέλος, δεν κοινοποιούνται και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση της ιστοσελίδας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

Είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητό ότι η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες της σταματούν στο σημείο ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό την ενοικίαση ή την πώληση ακινήτου. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται ότι τελικώς θα καταρτιστεί σύμβαση μίσθωσης ή πώλησης και τα μέλη συνομολογούν και αποδέχονται ρητά και κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο όρο. Επίσης δεν εγγυάται ότι η χρήση υπηρεσιών επαγγελματιών που διαφημίζονται από την ιστοσελίδα είναι επαρκείς και αποτελεσματικές και ταιριάζουν με τη διάθεση ή τη προσδοκία των μελών.

Διακοπή υπηρεσιών

Η militaryhouses διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προγενέστερη προειδοποίηση των εγγεγραμμένων μελών, να διαγράψει το προφίλ του μέλους ή να θέσει εκτός λειτουργίας την «ιστοσελίδα», προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ειδικά για την διαγραφή των μελών, η militaryhouses θέτει ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη της ιδιότητας του στρατιωτικού ή στελέχους των Σωμάτων Ασφαλείας. Σε διαφορετική περίπτωση, το μέλος θα διαγράφεται αμέσως από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Η «ιστοσελίδα», επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στα μέλη που παραβιάζουν τους όρους και τους κανόνες των παρόντων όρων, καθώς και τις πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Βασικές υποχρεώσεις των μελών

Το μέλος δεσμεύεται ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα αναπαράγει, αντιγράψει, παρέμβει, τροποποιήσει ή απενεργοποιήσει ή παρακάμψει λειτουργίες, πουλήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία ή μεταπουλήσει ή καταστήσει φανερό τον κωδικό πρόσβασής του ή αποκαλύψει το τρόπο διασύνδεσης του στην υπηρεσία ή επιχειρήσει να συνδέσει την API της ιστοσελίδας με άλλο μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό, ή αλλάξει τον κώδικα, τον αλγόριθμο και τη δομή της εφαρμογής για οποιονδήποτε λόγο, ούτε θα επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί εμπορικά ολόκληρη ή τμήμα της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή εφαρμογής, λειτουργώντας ανταγωνιστικά προς την ιστοσελίδα, τόσο ό ίδιος όσο και έμμεσα πρόσωπα της επιρροής του.

Επιπλέον, το μέλος είναι υποχρεωμένο και δεσμεύεται ρητά ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί  είναι νόμιμο, εφοδιασμένο με την απαιτούμενη άδεια χρήσης και εγκατεστημένο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κατασκευαστή του, με τις προβλεπόμενες αναβαθμίσεις και την τεχνική υποστήριξη και δεν παραβιάζει ως προς όλο ή τμήμα του, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν ανανεώσεις, το μέλος υποχρεούται να μην αντιπροσωπεύει, κατασκευάζει ή εμπορεύεται υπηρεσίες ανταγωνιστικές της υπηρεσίας της παρούσας ιστοσελίδας.

Το μέλος αναγνωρίζει και ρητά συνομολογεί ότι κατά τη διάρκεια της σύμβασης δεν θα εμπλακεί ούτε αποκτήσει οποιαδήποτε άμεσα ή έμμεσα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα, δικαιώματα ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε ανταγωνιστική υπηρεσία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι κανένας τρίτος της επιρροής του ή συγγενής ή φίλος δεν θα εκτελεί ή με οποιοδήποτε τρόπο προσφέρει υπηρεσίες ως διευθυντής, στέλεχος, υπάλληλος, σύμβουλος, αντιπρόσωπος, πράκτορας, αφανής εταίρος ή από οποιαδήποτε άλλη θέση σε καμία ανταγωνιστική υπηρεσία. Ως «ανταγωνιστική υπηρεσία» ορίζεται αυτή που παρέχει υπηρεσίες παρεμφερείς με αυτές της παρούσας ιστοσελίδας.

Το μέλος αναλαμβάνει ομοίως την υποχρέωση να μην προσλάβει ή ζητήσει να προσλάβει, ή δελεάσει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται στο militaryhouses, και να μην παρακινήσει οποιοδήποτε πρόσωπο να διακόψει την απασχόληση ή συνεργασία του με αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εργοδότη του.

Οι, αμέσως ανωτέρω, προβλεπόμενες υποχρεώσεις θα ισχύσουν και για ένα χρόνο μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης.

Η τεχνική επάρκεια της διασύνδεσης αλλά και το αποτέλεσμα του συγχρονισμού του λογισμικού του μέλους με την υπηρεσία του militaryhouses και ο τρόπος εμφάνισης των καταχωρίσεων κλπ. στοιχείων, συμφωνείται ότι αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του μέλους ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του επιτυχούς αποτελέσματος, της εμφάνισης των καταχωρίσεων και των εισφερθέντων στοιχείων στις αναζητήσεις με ή χωρίς λάθη, με ή χωρίς προβλήματα, με ή χωρίς παραλείψεις.

Το μέλος υποχρεούται επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας του αλλά και τη νομοθεσία της χώρας του militaryhouses,  όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων στην υπηρεσία και το περιεχόμενο αυτών.

To μέλος συμφωνεί ότι η ιστοσελίδα θα δύναται ελευθέρως να προβαίνει άμεσα, αζήμια και χωρίς καμία προειδοποίηση σε διακοπή των υπηρεσιών του εφόσον γίνει χρήση από οποιονδήποτε φωτογραφιών ή βίντεο τρίτων προσώπων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες-βίντεο που ελήφθησαν από οποιονδήποτε με παράνομο τρόπο ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες – βίντεο που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων, ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες-βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές, μισαλλόδοξες, ρατσιστικές, φασιστικές ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και θεσμούς και πολίτευμα.

Το τροφοδοτούμενο υλικό που διασυνδέεται με την εφαρμογή συμφωνείται ότι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας. Άπαντες όμως συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους. Ως προς την εφαρμογή, την API και τις πληροφορίες της, το τρόπο λειτουργίας, το λογισμικό, το κώδικα και τα λοιπά στοιχεία, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία επίσης της ιστοσελίδας.

Το μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρεούται σε αποζημίωση κάθε τρίτου που θα εγείρει αξιώσεις από τυχόν παράνομη χρήση των υπηρεσιών ή παράνομη χρήση υλικού με πνευματικά δικαιώματα ή περιπτώσεων με αξιώσεις από ποινικά κολάσιμες ενέργειες ή αξιώσεις που προέρχονται από τυχόν προβλήματα στην εμφάνιση των καταχωρήσεων και την εν γένει μεταφορά των δεδομένων στην ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι αξιώσεις στραφούν εναντίον της ιστοσελίδας, το μέλος υποχρεούται σε άμεση παρέμβαση στις ανοιγείσες δίκες, με την υποχρέωση συνομολόγησης του περιεχομένου της παρεμπίπτουσας αγωγής της ιστοσελίδας με σκοπό την ανάληψη της πλήρους ευθύνης και αποζημίωσης των παθόντων που τυχόν θα επιδικαστούν σε αυτούς.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του militaryhouses υπόκεινται σε μεταβολές ανά πάσα στιγμή κατά την ελεύθερη κρίση της ιστοσελίδας, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού και χωρίς συνέπειες για την ιστοσελίδα.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους, την πολιτική απορρήτου και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών.

Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβασης από τη λειτουργία της ιστοσελίδας συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει-καταγγείλει στην διαχείριση με μία απλή αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@militaryhouses.gr.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που έχουν υποστεί πρόβλημα ή χρήζουν αλλαγής.

Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης της ιστοσελίδας και από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας, προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

Περιορισμός ευθύνης

Τα μέρη συμφωνούν ότι η ιστοσελίδα διατηρεί πλήρως το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιήσει το λογισμικό και το τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας, ή/και να αποσυνδέσει την υπηρεσία από τη χρήση του μέλους για οποιονδήποτε λόγο και αιτία (εκτός καταγγελίας), προσωρινά ή οριστικά και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα μέρη συμφωνούν ότι το δικαίωμα αυτό της ιστοσελίδας, δεν συνιστά λόγο αποζημίωσης, ούτε δίδει το δικαίωμα διεκδίκησης αξιώσεων από το militaryhouses, τόσο από το μέλος όσο και από οποιονδήποτε τρίτο.

Επιπλέον το μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως ότι η ιστοσελίδα δεν εγγυάται την επάρκεια της, ούτε την απρόσκοπτη λειτουργία της, ούτε την λειτουργία της με ή χωρίς προβλήματα, ούτε τα ζητήματα ασφάλειας της συγκεκριμένης λειτουργίας. Επιπλέον το militaryhouses δεν εγγυάται την ακρίβεια και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία της υπηρεσίας, ούτε το διασυνδεδεμένο με την υπηρεσία περιεχόμενο, αλλά ούτε και τη ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας των διαφημιζομένων επαγγελματιών της ιστοσελίδας. Επιπρόσθετα η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία στα μέλη καλύπτει ή δύναται να καλύψει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του ως αποτέλεσμα, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ακίνητο που καταχωρήθηκε πληροί τις προδιαγραφές, τις ανάγκες, τις προσδοκίες του μέλους ή είναι ταυτόσημο με τις επιδεικνυόμενες φωτογραφίες, ή παρουσιάζει πραγματικά ή νομικά ελαττώματα. Επιπλέον η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την μη ύπαρξη οποιουδήποτε σφάλματος κατά την λειτουργία της ιστοσελίδας ή ότι η υπηρεσία θα αποκατασταθεί επαρκώς και ασφαλώς ή δε θα προκαλέσει τεχνική ζημιά.

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η ιστοσελίδα δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εάν από τη χρήση της υπηρεσίας τα μέλη ή οποιοσδήποτε τρίτος υποστεί ζημιά στα συστήματα του ηλεκτρονικού του υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου και των κινητών συσκευών) ή προσβληθεί από ιό, spam, worm, ή άλλου είδους malware και εξαιτίας αυτών απολεσθούν δεδομένα. Το μέλος ή τα τυχόν τρίτα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα ή την υπηρεσία είναι υποχρεωμένα όπως υιοθετήσουν πολιτικές και λογισμικά ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις.

Τέλος, τα μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το militaryhouses δεν θα υπέχει καμία απολύτως ευθύνη σε κάθε περίπτωση ευθείας, περιστασιακής ή μόνιμης, ειδικής ή συμπωματικής ζημίας (θετικής ή μη) του μέλους  ή οποιοδήποτε τρίτου και απώλειας κερδών (διαφυγόντων) ή εισοδημάτων του μέλους ή τρίτου, εξαιτίας της χρήσης ή ακαταλληλότητας της εφαρμογής, ή λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή εξαιτίας αλλαγής των καταχωρούμενων στοιχείων από λάθος ή ηθελημένα ή εξαιτίας αλλαγών στη καταχώρηση δεδομένων, καθώς και εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου ζητήματος που έχει σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία ή την καταχώρηση των ακινήτων και την πραγματική ή νομική κατάσταση των ακινήτων.

Η ιστοσελίδα δύναται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες. Ωστόσο το militaryhouses ενημερώνει τα μέλη ότι αυτές οι ιστοσελίδες που συνδέονται με το militaryhouses δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, αλλά ούτε και την επαγγελματική τους ποιότητα.

Οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τη σελίδα αυτή, πληροφορίες ή πηγές, πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας.

Η ύπαρξη δεσμών με οποιαδήποτε ιστοσελίδα (απλός δεσμός ή με Banner), υφίσταται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτής στης σελίδας σε κάποιον παροχέα (web hosting) και ισχύουν και γι’ αυτές όλα τα ανωτέρω.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών και το κάθε μέλος της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους.

Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της και το militaryhouses δεν ευθύνεται για :

Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί το μέλος από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Το μέλος αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των μελών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.
Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους σας δημοσίευση προσωπικών σας στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους το μέλος αποδέχεται την πλήρη και αποκλειστική του ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση. Η ιστοσελίδα διαθέτει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ασφαλείας χωρίς να εγγυάται τίποτε περισσότερο από αυτό.
Ε) για τυχόν ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
ΣΤ) για τυχόν ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώρηση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
Ζ) για τυχόν ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, καταχώριση, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων (junk mail ή spam) από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Η) Για τυχόν κακή ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας συνεργαζόμενων επαγγελματιών ή διαφημιζόμενων τρίτων εντός της ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση το μέλος επιβαρύνεται με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του για την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.

Πνευματική ιδιοκτησία και Αναπαραγωγή

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του militaryhouses.gr, τα λογότυπα, τα σήματα, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του ως άνω site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του militaryhouses και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ( πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κ.λ.π.) απαγορεύεται να αναπαράγεται, αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς. Ειδικότερα για τις καταχωρήσεις των ακινήτων και τις προσωπικές πληροφορίες των ιδιοκτητών  απαγορεύεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση.

Προσωπικά Δεδομένα Υπηρεσίας

Ο δικτυακός αυτός τόπος ζητάει από τα προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ ονοματεπώνυμο, ψευδώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και προαιρετικά το είδος εργασίας, τα links  στα social networks,  μέσω της φόρμας εγγραφής ΚΑΙ MONO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ τα μέλη επιλέγουν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ή να επικοινωνούν με την ιστοσελίδα και να θέτουν προβληματισμούς και ερωτήματα ή επιλέγουν να δημιουργήσουν προφίλ, το οποίο και καταργείται με το πάτημα ενός πλήκτρου.

ΔΕΝ θα σας ζητηθεί ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχεία για την προσωπικότητά σας και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα μας. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ εάν σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας επειδή ακριβώς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί καμία τέτοιου είδους καταχώρηση. Όταν εγγράφεστε με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας ή απευθύνετε ερώτημα αποδέχεστε πλήρως το γεγονός ότι καταχωρείτε το ονοματεπώνυμό σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και το τηλέφωνό σας και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό. Η συναίνεση δίδεται και όταν κάνετε ΕΚΟΥΣΙΩΣ σχολιασμό όπως αυτό δημοσιεύεται στην ως άνω ιστοσελίδα.

Παρά ταύτα, δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω πλαισίων επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ονοματεπώνυμο ΔΕΝ αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ΔΕΝ γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης που κάνουν άλλες ιστοσελίδες και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών και της ιστοσελίδας ή την παροχή της υπηρεσίας στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας διαγράφονται. Τα δεδομένα ΔΕΝ πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.

Προσωπικά δεδομένα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και 2016/679 ΕΕ Κανονισμός. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των μελών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να πιέσετε εδώ για να ενημερωθείτε από τις σχετικές ενότητες.

Η ιστοσελίδα δέχεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν τα μέλη, α) όταν τα μέλη εγγράφονται στις υπηρεσίες της, β) όταν χρησιμοποιούν τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες της και γ) όταν επισκέπτονται τις σελίδες της.

Κατά την εγγραφή του μέλους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Όνομα χρήστη (ψευδώνυμο), Συνθηματικό και προαιρετικά το Είδος Εργασίας ή τα links στα social networks.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των μελών  για τους εξής λόγους :

  1. για την άντληση πληροφοριών από τα μέλη όσον αφορά την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου, με σκοπό την συνεχή βελτίωση αυτού,
    2. για οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση της ιστοσελίδας μας,
    3. για να μπορούμε να επικοινωνούμε τηλεφωνικά ή με sms ή με κάθε γνωστό τρόπο της νέας τεχνολογίας multimedia, ώστε να σας διευκολύνουμε στην ανεύρεση των ακινήτων.
  2. για να σας στέλνουμε ενημερωτικά newsletters για νέα σχετικά με την ιστοσελίδα και τις δράσεις μας.

Η ιστοσελίδα δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, απλώς αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών της σε κανένα τρίτο φορέα. Η ιστοσελίδα υποχρεούται να δώσει τα προσωπικά δεδομένα στις αρχές στα πλαίσια δικαστικού ελέγχου ή μετά από την ψήφιση σχετικού νόμου που να αναγκάζει την αποκάλυψη πληροφοριών.

Η ιστοσελίδα ΔΕΝ πρόκειται να δώσει σε κανένα τρίτο τη λίστα των e-mail. Η διαχείριση  απαλλάσσεται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα.

Η ιστοσελίδα ΔΕΝ ευθύνεται σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης hacking στην ιστοσελίδα και στα δεδομένα της, δεδομένου ότι η ιστοσελίδα τηρεί πάντοτε τις τελευταίες και ενημερωμένες εκδόσεις προστασίας ασφαλείας. Η ευθύνη δε αυτή δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση εάν η κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ασφαλείας γίνει απευθείας στο server, δεδομένου ότι δεν είναι στην αποκλειστική ευχέρειά της ιστοσελίδας η παρέμβαση διόρθωσης του προβλήματος, αλλά στον διαχειριστή του server.

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους και για την ομαλή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του μέλους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Το μέλος της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες  υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που το μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, αφού οι υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένες με cookies.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε το browser σας για να μην αποδέχεται τη χρήση cookies, πιέστε εδώ για να σας δοθούν πληροφορίες.

Ενημερωθείτε εδώ για την πολιτική cookies της ιστοσελίδας μας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.militayhouses.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών της Ελλάδας.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

 

 

Compare Listings

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας, αποδέχεστε τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες